KPM Kompresori

Mattei


Rotacioni kompresori jedinstveni po svom dizajnu. Kompresija vazduha se postiže između starora i rotora čije su ose  radijalno pomerene. Prednost ovakvog dizajna je najveći u dva pravca :  smanjena cena održavanja i smanjena potrošnja električne energije. Smanjena cena održavanja se dobija na više načina. Klizni ležajevi koji se koriste imaju  rok korišćenja i do 100.000 časova tako da skoro da nema potrebe da se ikada menjaju, krilca koja vrše kompresiju se mogu okretati ili menjati zavisno od potrebe, konstrukcija može da pretrpi znatna oštećenja a da se ne dovede u havarisko stanje da bi morala da se menja. Smanjena potrošnja električne energije se manifastuje što nakon 500-1000 časova rada dolazi do primarnog trošenja kliznig ležajeva i time se smanjuju otpori koji direktno utiču na rad motora . Ispitivanja su pokazala da smanjenje potrošnje ide do 8 %.

Zavisno od kapaciteta ili kvaliteta vazduha postoje mali kompresori na boci sa ili bez sušača i veće jedinice bez boce. Svaki model moža da se napravi sa frekvetnim regulatorom. Zbog sve veće potrebe u prehrambrenoj industiji svaki od kompresora može da se isporuči ili prepravi da koristi prehrambreno ulje.

Air center series

AC 30-45 KW

AC 55-90 KW

AC 110 – 132 kW

AC 160 – 250 kW

Blade series

Blade 1.5-3kw

mattei

Blade 4 – 11 kW

mattei

BLADE 8 – 12 i

mattei

BLADE 8 – 12

mattei

BLADE 15 – 22 kW i

mattei

BLADE 15 – 22 kW

BLADE E 8 – 12 i with refrigerated dryer

mattei

BLADE E 8 – 12 with refrigerated dryer

mattei

BLADE S 1.5 – 3 kW

mattei

BLADE S 4 – 11 kW

mattei

BLADE S 8 – 12 i on 270-litre receiver

mattei

BLADE S 8 – 12 on 270-litre receiver

BLADE SE 8 – 12 on 270-litre receiver with dryer

BLADE SE 8 – 12 i on 270-litre receiver with dryer

BLADE SE 4 – 11 kW

Clasic series

ERC 1.5 – 3 kW

ERC 4 – 11 kW

ERC 15 – 22 kW

ERC 30 – 55 kW

ERCS 1.5 – 3 kW

ERCS 4 – 11 kW

High-Efficiency Series

MAXIMA 30 – 160 kW

maxima

MAXIMA xtreme 55 – 75 kW

OPTIMA Maxima 45

OPTIMA maxima 60

OPTIMA Maxima 132

mattei

OPTIMA maxima 200