KPM Kompresori

Rezervni delovi

Odvajači kondenza

Brend Ulje 1 Ulje 2 Ulje 3 Ulje 4 Ulje 5
MOS 010 2.4 2.4 1.9 1.9 1.6
MOS 010 2.8 2.8 2.1 2.1 1.8
MOS 010 2.1 2.1 1.6 1.6 1.4
MOS 011 1.9 1.9 3.8 3.8 3.2
MOS 011 5.5 5.5 4.2 4.2 3.6
MOS 011 4.2 4.2 3.2 3.2 2.8
MOS 012 - 112 7.3 7.3 5.6 5.6 4.8
MOS 012 - 112 8.5 8.5 6.5 6.5 5.5
MOS 012 - 112 6.2 6.2 4.8 4.8 4
MOS 014 - 114 14.6 14.6 11.3 11.3 9.6
MOS 014 - 114 16.9 16.9 13 13 11.1
MOS 014 - 114 12.5 12.5 9.6 9.6 8.2
MOS 015 - 115 29.3 29.3 22.5 22.5 19.1
MOS 015 - 115 33.6 33.6 25.9 25.9 22
MOS 015 - 115 24.9 24.9 19.1 19.1 16.3
MOS 016 - 116 58.5 58.5 45 45 38.3
MOS 016 - 116 67.3 67.3 51.8 51.8 44
MOS 016 - 116 49.7 49.7 38.3 38.3 32.5
WordPress Tables Plugin