KPM Kompresori

Isporuka kompresorskog postrojenja

Za potrebe za  komprimovanim vazduhom na otvorenom polju,  KPM je isporučio  kompresorsko postrojenje smeštano u kontejner od 20″.

Kompresorsku postrojenje se sastoji od dva vijčana kompresora od po 30 KW, sa apsorpcionim sušače tačke rose -40 °C  sa pratećim filterima koji pokriva rad i oba kompresora istovremeno. Kontejner je opremljen sa grejnim telom kao i ventilatorom kako bi mogao da radi u svim vremenskim uslovima. Topao vazduh iz kompresora se preko vazdušnih kanala i  izbacuju napolje. Svi otvori su zaštićeni žaluzinama kako bi se sprečio ulazak kiše ili nečeg drugog u kontejner.

Ovakav kontejner je nakon vrlo kratkog vremena u potpunosti spreman za transport na koju god lokaciju je potrebno a lokaciji je potrebno nakon postavljanja samo spojiti napojni kabel za el. energiju i postrojenja je spremno za rad.