KPM Kompresori

Automatizovana kompresorska stanica

Prošle nedelje je uspešno pušten u rad sistem za nadzor, kontrolisanje i upravljanje rada kompresorske stanice u fabrici Flender D.O.O Subotica.

Sistem se sastoji od 5 kompresora i dva sušača vazduha. Pored ovog dodati su i merači protoka i pritiska,na izlazu prema određenim granama proizvodnje

Centralni  uređaj u svakom momentu skuplja podatke sa svakog uređaja i merne jedinice i obrađuje.Tako se  meri količina proizvedenog komprimovanog vazduha na kompresorima pojedinačno i ukupno , trenutni pritisak na kompresorime i sistemu, opterećenje motora kompresora, dobijaju se informacije o greškama ili neočekivanog zaustavljanja rada nekog od uređaja, rad sušača…

Pored ovog direktno se kontroliše startovanje i zaustavljenje svakog  uređaja u sistemu.

Svi podaci se mogu slati na lokalne računare preko eterneta kao i na spoljne korisnike  preko SMS ili internera.

Najveća prednost ovog sistema se ogleda u tome što se će se optimizacijum rada kompresora i sušača izbeći brojno startovanje i zaustavljanje uređaja i time gubiti velika količina energije. Procena je da će ušteda biti do 35 %.

kompresori
automatizovana kompresorska stanica
kompresorska stanica